Brevet fra Torben Rasch

Af Mathilde Walter Clark
MetroXpress 26. oktober 2007

Copyright © Metroxpress og Mathilde Walter Clark 2007. Brug af papirkopier/prints til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner eller i erhvervsmæssig sammenhæng er kun tilladt efter aftale med Copydan Tekst & Node og inden for aftalens rammer.

Den 17. oktober modtog jeg et mystisk brev fra den komplet ukendte Torben Rasch. Mit gæt er, at omkring én million andre mennesker har fået samme brev. Brevpapiret afslørede nemlig, at det er afsendt fra Københavns Kommune, men her hører gennemsigtigheden også op. Efter en længere granskning, står det mig klart, at brevet dækker over et kæmpe svindelnummer fra kommunens side.

I al sin korthed går det ud på, at kommunen nu vil overtage husejernes opgave med at renholde fortorvene. Godt initiativ. Vi, der har vores daglige gang i København, ved hvordan gaderne kan se ud som følge af den massive gennemstrømning af turisme, handlende og det arbejdende folk. Som hovedstad lever byens fortorve under nogle radikalt andre forhold end i enhver anden dansk by, og det er rart, at kommunen gør sig sin opgave, om at få byen til at fremstå som en attraktiv metropol, bevidst.

Spørgsmålet er nu, hvorfor brevet er så uforståeligt? Københavns Kommune er et kæmpe apparat, og jeg nægter at tro på, at der ikke sidder nogen et sted derinde, som er i stand til at formulere et brev, som borgerne kan forstå. Nej, årsagen må være en anden. Her kommer mit gæt: Det er med vilje. Grunden? Fordi borgerne selv skal betale for kommunens initiativ. Vel at mærke ved siden af det skattestop, som er indført fra øverste hånd. Altså med andre ord: kommunen sniger brugerbetaling ind for dens ydelser.

Jeg vil gætte på, at de fleste, der har modtaget dette brev, har tænkt ‘Nå’ og lagt det hen i en bunke. Der er nemlig ikke så meget andet at stille op med det brev. Af brevet fremgår ikke, hvad det vil koste den enkelte husstand, at kommunen insisterer på at overtage kosten, og der informeres ikke om, hvordan man frabeder sig kostovertagelsen, hvis man gerne selv vil fortsætte med at feje. Til gengæld får man at vide, at fristen for indsigelser, er den 1. november. Altså fjorten dage. Ergo: ‘Nå’ og hen i en bunke.

Det har formentlig samme årsag, at man ikke har hørt noget om fupnummeret i nyhederne. Brevets uigennemskuelig forhindrer simpelthen en almindeligt timebetalt journalist i at ofre krudt på at finde frem til, hvilken uhylighed den camouflerede skattestigning faktisk er. Derfor vil jeg opfordre alle dem, der ikke bare vil sige ‘Nå’ til at sende Borgmesteren en mail på: borgmesteren@tmf.kk.dk.