Det store Nej og et store Ja


- Selvrealiseringens to veje i Pontoppidans Lykke-Per

Foredraget handler om de to veje til realisering af "Selvet", som Per og Jakobe hver især repræsenterer i bogen. Særligt i forhold til den mærkelige slutning. Hvordan skal vi forstå Pers sidste dage i Thy? Finder han lykken? Eller Pontoppidan ironisk? Undervejs i foredraget kommer jeg ind på, hvordan jeg som forfatter oplever romanens virkningsæstetik - hvordan Pontoppidans særlige fortælleteknik og den måde, teksten er skrevet på, virker ind på læseren. Hvorfor mon det føles så forskelligt at læse teksten i forskellige aldre? Og hvad ER det med den slutning, der bliver ved med at nage?

forespørgsel om foredrag: booking@mathildewalterclark.com