1. KIERKEGAARDS FOR DUMMIES

Kierkegaard har ry for at være svær. Det pseudonyme forfatterskab synes umiddelbart at bekræfte fordommen. Hvor skal man ende, og hvor skal man begynde? Så i stedet for at gå direkte til værks, går mange til Kierkegaard ad omveje, læser ham i pocketformat, fx Johannes Sløks. Det vil dette foredrag gerne lave om på. Foredraget er for den forudsætningsløse. Hvad menes der, når der tales om ‘det pseudonyme forfatterskab’? Hvad ligger der i ‘Det æstetiske’, ‘Det etiske’ og ‘Det religiøse’? Mathilde Walter Clark giver i løbet af foredraget et bud på en ‘vej ind’ i værket og slutter af med en læseliste med en foreslået rækkefølge, så man kan gå hjem og danne sig sin egen mening.

2. KIERKEGAARDS EKSISTENTIELLE DUKKETEATER

Den Søren Kierkegaard vi plejer at kalde ‘Søren Kierkegaard’, er i virkeligheden en række drilagtige pseudonymer, som er uenige om stort set alt. Hvordan kan det være, at Kierkegaard gemte sig bag alle disse pseudonymer frem for at skrive lige ud af landevejen i sit eget navn? Hvad mente han ‘i virkeligheden’? Hvad menes der egentlig med ‘Det æstetiske’, Det etiske’ og ‘Det religiøse’? Hvad er meningen med det hele, Kierkegaards løsning, opskriften på det gode liv? Hvordan bør vi som mennesker orientere os i verden? Og hvad har Kierkegaard at sige os i dag? Disse emner diskuterer Mathilde Walter Clark i sit foredrag om Kierkegaard krydret med oplæsning af bidder fra det pseudonyme forfatterskab.

3. KIERKEGAARDS IRONI

Ironiens uhåndterlige, tvetydige figur er om noget Kierkegaards foretrukne retoriske og filosofiske redskab. Før han kastede sig ud i det pseudonyme forfatterskab, der skulle gøre ham berømt som teolog, forfatter og filosof, skrev han en afhandling om ironi og kan således siges ligefrem at være ‘Magister i Ironi’. Hvad har magisteren at sige om ironien og ironikeren? Kan ironien være farlig - eller er den måske ligefrem nødvendig? Og hvordan bruger Kierkegaard ironien i det senere forfatterskab? I sit foredrag vil Mathilde Walter Clark holde tungen lige i munden og forsøge det umulige: At indfange Kierkegaards ironi.

læs interview i Kristeligt Dagblad

Mathilde Walter Clark er en erfaren og engageret foredragsholder. Siden 1996 har hun holdt foredrag om emner som fortælling, sprog, myter, bevidsthed, kreativitet og forførelse for såvel private, og erhverslivet, biblioteker, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner. Under 'Foredrag' findes eksempler på foredrag. Andre kan let lade sig arrangere.

forespørgsel om foredrag: booking@mathildewalterclark.com